Educația în domeniul schimbărilor climatice în rândul tinerilor

Tinerii Ambasadori în Luptă cu Schimbările Climatice abordează educația în domeniul schimbărilor climatice în rândul tinerilor, care reprezintă una din categoriile cele mai vulnerabile la efectele acestui fenomen.

Ediția 2016 - 2017

Aceasta ediţie a proiectului “Tinerii Ambasadori în lupta cu Schimbările Climatice” îşi propune ca obiective:

 1. Creșterea gradului de instruire şi implicare a 30 de profesori din cadrul ciclului gimnazial în activitǎţi educaţionale privind combaterea cauzelor şi efectelor schimbǎrilor climatice.
 2. Implicarea a aproximativ 600 de elevi de gimnaziu pentru a gândi şi acţiona în vederea reducerii cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice și a se adapta la efectele acestora.
 3. Creşterea gradului de constientizare a populaţiei cu privire la schimbǎrile climatice

Grupuri țintă:

 • elevi, profesori, membri ai comunităţilor locale;

Perioada de implementare: noiembrie 2016 – iunie 2017

Finanţator: PROFI ROM FOOD, MOORE STEPHENS, Ambasada Olandei în România

Ediția 2014 - 2015

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 1. Creșterea gradului de instruire a elevilor și profesorilor privind cauzele și efectele schimbărilor climatice;
 2. Conștientizarea comunităților locale cu privire la schimbările climatice;
 3. Influențarea politicilor publice privind educația pentru mediu;
 4. Dezvoltarea capacității de training a solicitantului (obiectiv de dezvoltare organizaţională).

Grupuri țintă:

 • elevi, profesori, membri ai comunităţilor locale;
 • inspectori şcolari, directori de unităţi de învăţământ;
 • autorităţile de la nivel local şi naţional din sectorul educaţiei.

Perioada de implementare: iulie 2014 – decembrie 2015

Coordonator: Fundaţia TERRA Mileniul III

Parteneri: Asociația Prietenii Pământului și Asociația Clubul de Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia

Finanţator: EEA Grants prin Fondul ONG